مرکز آموزش سرويس‌هاي ميهن نيك
ابزارهاي FTP (براي انتقال فايل ها و آپلود سايت)
سريال نرم افزار دريافت نرم افزار   CuteFTP Pro 7
  دريافت نرم افزار   turboFTP
ابزارهاي كاربردي اينترنت
  دريافت نرم افزار   FireFox 1.5.0.3 (a Good Web Browser)
  دريافت نرم افزار   Thunderbird 1.5.0.2 (Email Cleint)
سريال نرم افزار دريافت نرم افزار   FlashGet (Download Manager)
سريال داخل فايل است دريافت نرم افزار   IncrediMail Xe
ابزارهاي عمومي
سريال نرم افزار دريافت نرم افزار   Babylon 6 + Oxford Glossary
فهرست  
- آموزش كار با سرور هاي لينوكس
- آموزش كار با سرور هاي ويندوز
- راهنمای سرويس‌هاي ميهن نيك
- دريافت نرم افزار
 
 

Powered By MihanNIC